Súťažné podujatia v roku 2019 - Dominikánska republika