Vyhľadanie alternatívy priezviska - ciz
1
1
3
1
3
6
3
28
1
1
1
4
1
3
3
14
1