www.zbodyfit.com
ARAB Championship
28.4.2019 - (Assuit - Egypt) IFBB

Počet súťažiacich - 130,
Počet kategórií spolu - 23

Mens Physique up to & incl. 173cm, Mens Physique up to & incl. 179cm, Mens Physique up to & incl. 170cm, classic Bodybuilding up to & incl. 190cm, Mens Physique up to & incl. 182cm, classic Bodybuilding up to & incl. 171cm, Mens Physique over 182cm, Open division, Mens Physique Overall, classic Bodybuilding up to & incl. 180cm, Mens Physique up to & incl. 176cm, classic Bodybuilding up to & incl. 175cm, classic Bodybuilding up to & incl. 168cm, Classic Bodybuilding Overall, Bodybuilding up to & incl -75kg, Bodybuilding up to & incl -100kg, Bodybuilding up to & incl -85kg, Bodybuilding over 100kg, Bodybuilding up to & incl -70kg, Bodybuilding up to & incl 65kg, Bodybuilding up to & incl -90kg, Bodybuilding up to & incl -80kg, Bodybuilding up to & incl 95kg

Súťažná kategória
Umiestnenie / Meno a priezvisko
Klubová príslušnosť
Fotoalbum Photo
Na prečítanie zvyšku tohto článku sa musíte prihlásiť.
JOIN THE GLOBAL FITNESS FAMILY
www.zbodyfit.com

Create new login
   
počet pozretí: 393Pridaj fotografie k tejto súťaži
komentár: 0
Všetky príspevky


123
International Natural Bodybuilding & Fitness electronic system
Kalendár súťaží
(SK, CZ, HU, AT, DE, IT, NL, HR, GR,...)
  Ďalšie súťaže konajúce sa v tejto lokalite,...
28.4.2019

  Dajte nám vedieť