Ms. Figure Olympia

Rok Meno a priezvisko Klubová príslušnosť
2003 Davana Medina   -
2004 Davana Medina   Spojené štáty americké
2005 Davana Medina   Spojené štáty americké
2006 Jenny Lynn   Spojené štáty americké
2007 Jenny Lynn   Spojené štáty americké
2008 Jennifer Gates   Spojené štáty americké
2009 Nicole Wilkins-Lee   Spojené štáty americké
2010 Erin Stern   Spojené štáty americké
2011 Nicole Wilkins   Spojené štáty americké
2012 Erin Stern   Spojené štáty americké
2013 Nicole Wilkins   Spojené štáty americké
2014 Nicole Wilkins   Spojené štáty americké
2015 Latorya Watts   Spojené štáty americké
2016 Latorya Watts   Spojené štáty americké