Mr. Olympia Masters

Rok Meno a priezvisko Klubová príslušnosť
1994 Robby Robinson   
1995 Sonny Schmidt   
1996 Vince Taylor   
1999 Vince Taylor   
2000 Vince Taylor   
2001 Vince Taylor   
2002 Don Youngblood   
2003 Claude Groulx