Pridaj fotografie k tejto súťaži

Pro/Am Wisconsin Warrior Natural Classic
18.5.2019 - (Eau Claire - )
 Výsledky suťaží 

Zaslať aktivačný e-mail - gallery
- INFO -
Ako to funguje
Ak chcete pridať svoje amatérske fotografie k tejto súťaži, zadajte vaše meno a svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám bude obratom zaslaný odkaz s aktivačným kľúčom. Cez tento špecifický odkaz môžete nahrávať svoje fotografie. Nahrávať je možné len fotografie s príponou JPG, veľkosťou max. 1000kb (1MB) a počet nahrávaných fotografií je obmedzený na max. 100ks. Fotografie nie sú zverejnené hneď, ale až po schválení administrátorom, ktorý rozhodne o ich zverejnení alebo ich zmazaní.
Z bezpečnostného hľadiska je pre každú súťaž vygenerovaný iný aktivačný kľuč patriaci len vám. Aktivácia kľúča je časovo obmedzená.
Všeobecné podmienky
Poskytovateľ prehlasuje, že fotografie zhotovil osobne alebo ich prijal od inej osoby a má právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia, nevzťahujú sa na ne autorské práva iných osôb a má ich právo poskytnúť ďalším osobám. Zaslané fotografie sa stávajú majetkom web stránky www.zbodyfit.com, ktorá si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia a použiť ich na propagačné účely aj bez ďalšieho súhlasu majiteľa s uvedením jeho autorstva a zachovaním všetkých jeho autorských práv. Poskytovateľ (autor) súhlasí so zverejnením svojho mena pri každej editovanej fotografii.