Nová registrácia
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

JOIN THE GLOBAL FITNESS FAMILY

Užívateľské meno:
Heslo:
Show Password
Confirm Password:
Passwords must meet these requirements:
- at least 8 characters
- at least 1 lowercase letter
- at least 1 uppercase letter
- at least one number
- password and confirmation must match

Priezvisko:
Meno:
Pohlavie:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Adresa:
Mesto (obec):
Ulica:
č.d.:
PSČ:
Štát:
Tel. kontakt:
E-mail:

Štátna príslušnosť:
Reprezentant:

Newsletter:
Klubová príslušnosť:
info
Ak nie ste členom vybraného klubu, položku Klubová príslušnosť nevyplňujte!
Ak vás predseda klubu nebude akceptovať vaša účasť na súťažiach bude znemožnená!
Kontrolný kód:
security image

Rozumiem a súhlasím
 GDPR
Týmto čestne prehlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s používaním osobných údajov pre účely spracovania, a evidencie v registračnom systéme v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

Zaslaním prihlášky (PDF) mi vzniká povinnosť zaplatiť členský poplatok na účet SANK.
Daný poplatok sa uhrádza na dobu jedného kalendárneho roka (do 31.12. daného roka).
Vyplnenú prihlášku a kópiu o zaplatení zašlite na adresu: SANK, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce. Každú zmenu údajov je potrebné nahlásiť bezodkladne na adresu SANK.
Viac informácií nájdete na Informácie a poplatky

Ochrana osobných údajov

Fitness centrum Ján Berdy
Administrátor: Ján Berdy
E-mail: berdy@sank.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Victoria
Administrátor: Viliam Rigo
E-mail: viliamrigo@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Naturálka
Administrátor: Katarína Tomášová
E-mail: katarina.bodova@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK PowerFit Bratislava
Administrátor: Iveta Hauserová
E-mail: ivetfit@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Natural Body-Fitnes
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠHM Fitnesscentrum Malacky
Administrátor: Stanislav Mihál
E-mail: stanomihal@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK LifeGym
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
POWER GYM Zlaté Moravce
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
WPcomp - bodybuilding
Administrátor: Vladimír st. Pečeňa
E-mail: body@wpcomp.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
BRIELA natural šport klub
Administrátor: Gabriela Hofman
E-mail: gabi.svorcova@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Arena Relax Team
Administrátor: Roland Méhes
E-mail: rolandmehes@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Sport Fit Pezinok
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
PATRIOT Fitness
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Fitness ŠIPKA
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Infinity Sport
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Synergym
Administrátor: Andrea Fiedlerova
E-mail: andreafiedlerova1@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Fitklub Lednické Rovne - FitArena LR
Administrátor: Jozef Betuštin
E-mail: jozefbetustin@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Napreduj s nami!
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
THE Gym
Administrátor: Ján Szilágyi
E-mail: thegym@thegymsala.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Fitko
Administrátor: Daniel Mitera
E-mail: danielmitera@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Megagym
Administrátor: Zuzana Halagarda
E-mail: info@megagym.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ELITE GYM
Administrátor: Rastislav Rožok
E-mail: sportclub@centrum.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov

 www.zbodyfit.com