Nová registrácia
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

JOIN THE GLOBAL FITNESS FAMILY

Užívateľské meno:
Heslo:
Show Password
Heslo (zadaj znova):
Passwords must meet these requirements:
- at least 8 characters
- at least 1 lowercase letter
- at least 1 uppercase letter
- at least one number
- password and confirmation must match

Priezvisko:
Meno:
Pohlavie:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Adresa:
Mesto (obec):
Ulica:
č.d.:
PSČ:
Štát:

Tel. kontakt:
E-mail:

Štátna príslušnosť:

Reprezentant:


Newsletter:
Klubová príslušnosť:
info
Kontrolný kód:
security image

Rozumiem a súhlasím
 GDPR
 Stanovy SANK
 Disciplinárny poriadok

Fitness centrum Ján Berdy
Administrátor: Ján Berdy
E-mail: berdy@sank.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Victoria
Administrátor: Viliam Rigo
E-mail: viliamrigo@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK PowerFit Bratislava
Administrátor: Iveta Hauserová
E-mail: ivetfit@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Natural Body-Fitnes
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠHM Fitnesscentrum Malacky
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK LifeGym
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
POWER GYM Zlaté Moravce
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
WPcomp - bodybuilding
Administrátor: Vladimír st. Pečeňa
E-mail: body@wpcomp.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
BRIELA natural šport klub
Administrátor: Gabriela Hofman
E-mail: gabi.svorcova@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Arena Relax Team
Administrátor: Roland Méhes
E-mail: rolandmehes@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Sport Fit Pezinok
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
PATRIOT Fitness
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Fitness ŠIPKA
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Infinity Sport
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Synergym
Administrátor: Andrea Fiedlerova
E-mail: andreafiedlerova1@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Fitklub Lednické Rovne - FitArena LR
Administrátor: Jozef Betuštin
E-mail: jozefbetustin@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Sporta Fitness Club
Administrátor: Patrik Voltmann
E-mail: bobak@sporta.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
TJ Sokol Bratislava I,Vinohrady
Administrátor: Martin Veselý
E-mail: alfanamm@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Fusion Fitnes
Administrátor: Milada Hajči
E-mail: milada.hajci@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Šk Arkádia Galanta
Administrátor: Terézia Tóthová
E-mail: terka__267@azet.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
G!M
Administrátor: Erik Tóth
E-mail: dodey@zoznam.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Team Szilagyi
Administrátor: Ján Szilágyi
E-mail: janszilagyi@zoznam.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov

 www.zbodyfit.com