Upload photo for this contest

World Men Championship
9.-11.11.2018 - (Benidorm - Spain)
 Competition results 

Send activation e-mail - gallery
- INFO -
How It Works
You can upload only photographs with extension JPG, up to size 1000kb (1MB) and total number of uploaded photographs is limited to 100. Photographs will not be made public immediately, but only after administrator's approval. (Administrator can decide to publish or delete your photograph.)
Všeobecné podmienky
Poskytovateľ prehlasuje, že fotografie zhotovil osobne alebo ich prijal od inej osoby a má právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia, nevzťahujú sa na ne autorské práva iných osôb a má ich právo poskytnúť ďalším osobám. Zaslané fotografie sa stávajú majetkom web stránky www.zbodyfit.com, ktorá si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia a použiť ich na propagačné účely aj bez ďalšieho súhlasu majiteľa s uvedením jeho autorstva a zachovaním všetkých jeho autorských práv. Poskytovateľ (autor) súhlasí so zverejnením svojho mena pri každej editovanej fotografii.