New registration - Team, Club, fitness center
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

Add new club - SANK
Team, Club, fitness center:
Street:
City / Town:
ZIP:
Číslo registrácie na MV SR:
Dátum registrácie:
Identifikačné číslo organizácie IČO:
Daňové identifikačné číslo DIČ:
Bankové spojenie:
Legal representative (First name):
Address:
Tel. contact:
E-mail:
Verification code:
security image

If you are not a member of any club, do not fill in!
If you are not accepted by the president of the club, you won't be able to take part in competition!
Týmto čestne prehlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s používaním osobných údajov pre účely spracovania, a evidencie v registračnom systéme v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

Zaslaním prihlášky (PDF) mi vzniká povinnosť zaplatiť členský poplatok na účet SANK.
Daný poplatok sa uhrádza na dobu jedného kalendárneho roka (do 31.12. daného roka).
Vyplnenú prihlášku a kópiu o zaplatení zašlite na adresu: SANK, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce. Každú zmenu údajov je potrebné nahlásiť bezodkladne na adresu SANK.
Viac informácií nájdete na Informácie a poplatky

Privacy Policy