Nová registrácia
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

JOIN THE GLOBAL FITNESS FAMILY

Užívateľské meno:
Heslo:
Show Password
Confirm Password:
Passwords must meet these requirements:
- at least 8 characters
- at least 1 lowercase letter
- at least 1 uppercase letter
- at least one number
- password and confirmation must match


Priezvisko:
Meno:
Pohlavie:
Dátum narodenia:

Adresa:
Mesto / Obec:
Ulica:
č.d.:
PSČ:
Štát:
Tel. kontakt:
E-mail:

Štátna príslušnosť:
Reprezentant:

Newsletter:
e-mail for INBA-USA:
info
Klubová príslušnosť:
info
Kontrolný kód:
security image
Rozumiem a súhlasím


Ak nie ste členom vybraného klubu, položku Klubová príslušnosť nevyplňujte!
Ak vás predseda klubu nebude akceptovať vaša účasť na súťažiach bude znemožnená!
Týmto čestne prehlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s používaním osobných údajov pre účely spracovania, a evidencie v registračnom systéme v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

Zaslaním prihlášky (PDF) mi vzniká povinnosť zaplatiť členský poplatok na účet SANK.
Daný poplatok sa uhrádza na dobu jedného kalendárneho roka (do 31.12. daného roka).
Vyplnenú prihlášku a kópiu o zaplatení zašlite na adresu: SANK, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce. Každú zmenu údajov je potrebné nahlásiť bezodkladne na adresu SANK.
Viac informácií nájdete na Informácie a poplatky

Ochrana osobných údajov
Vaša e-mailová adresa
Provide an e-mail addres for - INBA www.naturalbodybuilding.com.
Ak chcete túto funkciu zrušiť neskôr, musíte o to požiadať www.naturalbodybuilding.com
Fitness centrum Ján Berdy
Administrátor: Ján Berdy
E-mail: berdy@sank.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Victoria
Administrátor: Viliam Rigo
E-mail: viliamrigo@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Naturálka
Administrátor: Katarína Tomášová
E-mail: katarina.bodova@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK PowerFit Bratislava
Administrátor: Iveta Hauserová
E-mail: ivetfit@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Natural Body-Fitnes
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠHM Fitnesscentrum Malacky
Administrátor: Stanislav Mihál
E-mail: stanomihal@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK LifeGym
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
POWER GYM Zlaté Moravce
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
WPcomp - bodybuilding
Administrátor: Vladimír st. Pečeňa
E-mail: body@wpcomp.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
BRIELA natural šport klub
Administrátor: Gabriela Hofman
E-mail: gabi.svorcova@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
ŠK Arena Relax Team
Administrátor: Roland Méhes
E-mail: rolandmehes@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Sport Fit Pezinok
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
PATRIOT Fitness
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Fitness ŠIPKA
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Infinity Sport
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Synergym
Administrátor: Andrea Fiedlerova
E-mail: andreafiedlerova1@gmail.com

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Fitklub Lednické Rovne - FitArena LR
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
Napreduj s nami!
----------
- vaše meno bude pridané do zoznamu členov
THE Gym
Administrátor: Ján Szilágyi
E-mail: thegym@thegymsala.sk

- vaše meno bude pridané do zoznamu členov

 www.zbodyfit.com