New registration
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

JOIN THE GLOBAL FITNESS FAMILY

Username:
Password:
Show Password
Confirm Password:
Passwords must meet these requirements:
- at least 8 characters
- at least 1 lowercase letter
- at least 1 uppercase letter
- at least one number
- password and confirmation must match


Surname:
First name:
Gender:
Date of birth:

Address:
City / Town:
Street:
no.:
ZIP:
Country:
Tel. contact:
E-mail:

Nationality:
Representing:

Newsletter:
e-mail for INBA-USA:
info
Club membership:
info
Verification code:
security image
I understand and agree


If you are not a member of any club, do not fill in!
If you are not accepted by the president of the club, you won't be able to take part in competition!
Týmto čestne prehlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s používaním osobných údajov pre účely spracovania, a evidencie v registračnom systéme v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

Zaslaním prihlášky (PDF) mi vzniká povinnosť zaplatiť členský poplatok na účet SANK.
Daný poplatok sa uhrádza na dobu jedného kalendárneho roka (do 31.12. daného roka).
Vyplnenú prihlášku a kópiu o zaplatení zašlite na adresu: SANK, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce. Každú zmenu údajov je potrebné nahlásiť bezodkladne na adresu SANK.
Viac informácií nájdete na Informácie a poplatky

Privacy Policy
Your e-mail address
Provide an e-mail addres for - INBA www.naturalbodybuilding.com.
If you want to cancel this feature later, you must ask for it www.naturalbodybuilding.com
Fitness centrum Ján Berdy
Administrator: Ján Berdy
E-mail: berdy@sank.sk

- your name will be added to the list of member
ŠK Victoria
Administrator: Viliam Rigo
E-mail: viliamrigo@gmail.com

- your name will be added to the list of member
ŠK Naturálka
Administrator: Katarína Tomášová
E-mail: katarina.bodova@gmail.com

- your name will be added to the list of member
ŠK PowerFit Bratislava
Administrator: Iveta Hauserová
E-mail: ivetfit@gmail.com

- your name will be added to the list of member
ŠK Natural Body-Fitnes
----------
- your name will be added to the list of member
ŠHM Fitnesscentrum Malacky
Administrator: Stanislav Mihál
E-mail: stanomihal@gmail.com

- your name will be added to the list of member
ŠK LifeGym
----------
- your name will be added to the list of member
POWER GYM Zlaté Moravce
----------
- your name will be added to the list of member
WPcomp - bodybuilding
Administrator: Vladimír st. Pečeňa
E-mail: body@wpcomp.sk

- your name will be added to the list of member
BRIELA natural šport klub
Administrator: Gabriela Hofman
E-mail: gabi.svorcova@gmail.com

- your name will be added to the list of member
ŠK Arena Relax Team
Administrator: Roland Méhes
E-mail: rolandmehes@gmail.com

- your name will be added to the list of member
Sport Fit Pezinok
----------
- your name will be added to the list of member
PATRIOT Fitness
----------
- your name will be added to the list of member
Fitness ŠIPKA
----------
- your name will be added to the list of member
Infinity Sport
----------
- your name will be added to the list of member
Synergym
Administrator: Andrea Fiedlerova
E-mail: andreafiedlerova1@gmail.com

- your name will be added to the list of member
Fitklub Lednické Rovne - FitArena LR
----------
- your name will be added to the list of member
Napreduj s nami!
----------
- your name will be added to the list of member
THE Gym
Administrator: Ján Szilágyi
E-mail: thegym@thegymsala.sk

- your name will be added to the list of member

 www.zbodyfit.com