Nová registrácia
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

JOIN THE GLOBAL FITNESS FAMILY

Užívateľské meno:
Heslo:


Priezvisko:
Meno:
Pohlavie:
Dátum narodenia:
Štát:
Reprezentant:
Mesto / Obec:
Ulica:
č.d.:
PSČ:
Tel. kontakt:
E-mail:
Newsletter:
e-mail for INBA-USA:
info
Klubová príslušnosť:
info
Kontrolný kód:
security image

Ak nie ste členom vybraného klubu, položku Klubová príslušnosť nevyplňujte!
Ak vás predseda klubu nebude akceptovať vaša účasť na súťažiach bude znemožnená!
Týmto čestne prehlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s používaním osobných údajov pre účely spracovania, a evidencie v registračnom systéme v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

Zaslaním prihlášky (PDF) mi vzniká povinnosť zaplatiť členský poplatok na účet SANK.
Daný poplatok sa uhrádza na dobu jedného kalendárneho roka (do 31.12. daného roka).
Vyplnenú prihlášku a kópiu o zaplatení zašlite na adresu: SANK, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce. Každú zmenu údajov je potrebné nahlásiť bezodkladne na adresu SANK.
Viac informácií nájdete na Informácie a poplatky

Ochrana osobných údajov
Vaša e-mailová adresa
Provide an e-mail addres for - INBA www.naturalbodybuilding.com. Ak chcete túto funkciu zrušiť neskôr, musíte o to požiadať www.naturalbodybuilding.com