Nová registrace
International Natural Bodybuilding & Fitness register
Pokud nejste členem vybraného klubu, položku Klubová příslušnost nevyplňujte!
Pokud vás předseda klubu nebude akceptovat vaše účast na soutěžích bude znemožněna!
Tímto čestně prohlašuji, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé.
Odesláním formuláře souhlasím s použitím osobních údajů pro účely zpracování, a evidence v registračním systému v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů
Vaše e-mailová adresa
Provide an e-mail addres for - INBA www.naturalbodybuilding.com.
Pokud chcete tuto funkci zrušit později, musíte o to požádat www.naturalbodybuilding.com

 www.zbodyfit.com