Electronic registration for - Medzinárodné Majstrovstvá Českej republiky
11.05.2019, Bruntál (Mgr. Eva Mistrová)
Česká asociace naturální kulturistiky a fitness (ČANKF, INBA-Czech)
 Number of categories together - 19 

all categoriesMen

– Classic Physique - Open
– Natural Bodybuilding up to 175cm
– Natural Bodybuilding up to 180cm
– Natural Bodybuilding over 180cm
– Natural Bodybuilding over 40 years
– Natural Bodybuilding Junior up to 23 years
– Physique
– Physically Challenged

Women

– Bikini Diva's up to 164cm
– Bikini Diva's up to 170cm
– Bikini Diva's over 170cm
– Bikini Diva's up to 23 years
– Fitness Classic 15-18 years
– Fitness Figure - Open
– Sports Model

Children

– Fitness Kids 10-11 years
– Fitness Kids 12-14 years
– Fitness Kids 5-7 years
– Fitness Kids 8-9 years

Registration is closed!
Form was active till 01.05.2019

AFFIDAVIT OF A COMPETITOR

1. Čestně prohlašuji, že při přípravě na tuto soutěž, organizovanou Českou asociací naturální kulturistiky a fitness (Česká asociace naturální kulturistiky, z. s., se sídlem: Horní 1561/7, Bruntál, 792 01, IČO: 05952999) (dále jen „ČANKF“), jsem používal výhradně potravinové doplňky výživy, bez obsahu zakázaných látek z hlediska dopingového účinku a neužíval jsem žádné dopingové látky z následujících skupin: anabolické látky, peptidové hormony, růstové faktory, hormonální a metabolické modulátory, diuretika a stimulační či jiné zakázané látky uvedené v Seznamu zakázaných látek a metod 2015 vydané World Anti-Doping Agency (WADA, www.wada-ama.org). Souhlasím s vykonáním dopingové kontroly podle antidopingové regulace a Světového antidopingového kodexu a následně podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice vydané ADV ČR v roce 2014 s platností od 1. ledna 2015.

2. Souhlasím i se soutěžními pravidly pro účastníky soutěží stanovenými usnesením ČANKF ze dne 30. 12. 2017. Beru na vědomí, že v případě pozitivního výsledku dopingové kontroly budu vyloučený ze soutěže, ztratím možnost zúčastnit se možnost jiných soutěží organizovaných ČANKF a vystavím se možnosti uplatnění dalších sankcí vůči mé osobě v souladu s právními předpisy České republiky. Souhlasím s tím a zavazuji se, že v případě pozitivního výsledku dopingové kontroly uhradím ČANKF všechny náklady spojené s vykonáním dopingové kontroly a následného vyšetřování a to ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení disciplinárního řízení, včetně nákladů na analýzu vzorku A, případně zálohu na analýzu vzorku B, pokud o její analýzu požádám.

3. Souhlasím s uvedenými podmínkami a zároveň podávám tuto elektronickou přihlášku do soutěže.
 
Documents
1.) MMCR-English-2019-propozice.pdf

List of registered competitors

 
Comment: Should you have any problems with completing the application, please contact the competition organiser or administrator.