Electronic registration for - Medzinárodné Majstrovstvá Českej republiky
11.05.2019, Bruntál (Mgr. Eva Mistrová)
https://www.facebook.com/inbaczechrepublic/

 Number of categories together - 19 

all categories

Men's Classic Physique - Open,
Men's Natural Bodybuilding up to 175cm,
Men's Natural Bodybuilding up to 180cm,
Men's Natural Bodybuilding over 180cm,
Men's Natural Bodybuilding over 40 years,
Men's Natural Bodybuilding Junior up to 23 years,
Men's Physique,
Women's Bikini Diva's up to 164cm,
Women's Bikini Diva's up to 170cm,
Women's Bikini Diva's over 170cm,
Women's Bikini Diva's up to 23 years,
Women's Fitness Classic 15-18 years,
Women's Fitness Figure - Open,
Women's Sports Model,
Fitness Kids 10-11 years,
Fitness Kids 12-14 years,
Fitness Kids 5-7 years,
Fitness Kids 8-9 years,
Men's Physically Challenged,
...

Registration is closed!
Form was active till 01.05.2019

AFFIDAVIT OF A COMPETITOR

1. Čestně prohlašuji, že při přípravě na tuto soutěž, organizovanou Českou asociací naturální kulturistiky a fitness (Česká asociace naturální kulturistiky, z. s., se sídlem: Horní 1561/7, Bruntál, 792 01, IČO: 05952999) (dále jen „ČANKF“), jsem používal výhradně potravinové doplňky výživy, bez obsahu zakázaných látek z hlediska dopingového účinku a neužíval jsem žádné dopingové látky z následujících skupin: anabolické látky, peptidové hormony, růstové faktory, hormonální a metabolické modulátory, diuretika a stimulační či jiné zakázané látky uvedené v Seznamu zakázaných látek a metod 2015 vydané World Anti-Doping Agency (WADA, www.wada-ama.org). Souhlasím s vykonáním dopingové kontroly podle antidopingové regulace a Světového antidopingového kodexu a následně podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice vydané ADV ČR v roce 2014 s platností od 1. ledna 2015.

2. Souhlasím i se soutěžními pravidly pro účastníky soutěží stanovenými usnesením ČANKF ze dne 30. 12. 2017. Beru na vědomí, že v případě pozitivního výsledku dopingové kontroly budu vyloučený ze soutěže, ztratím možnost zúčastnit se možnost jiných soutěží organizovaných ČANKF a vystavím se možnosti uplatnění dalších sankcí vůči mé osobě v souladu s právními předpisy České republiky. Souhlasím s tím a zavazuji se, že v případě pozitivního výsledku dopingové kontroly uhradím ČANKF všechny náklady spojené s vykonáním dopingové kontroly a následného vyšetřování a to ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení disciplinárního řízení, včetně nákladů na analýzu vzorku A, případně zálohu na analýzu vzorku B, pokud o její analýzu požádám.

3. Souhlasím s uvedenými podmínkami a zároveň podávám tuto elektronickou přihlášku do soutěže.
 

List of registered competitors

 
Comment: Should you have any problems with completing the application, please contact the competition organiser or administrator.
Copyright © www.zbodyfit.com
system@zbodyfit.com (lang - English)