Electronic registration for - Victoria Natural Cup
13.10.2018, Viničné (ŠK PowerFit Bratislava )
http://www.sank.sk

 Number of categories together - 16 

all categories

Men's Bodybuilding Teen 15-18 years,
Men's Bodybuilding Junior,
Men's Classic Physique,
Men's Natural Bodybuilding,
Men's Natural Bodybuilding Masters over 40 years,
Men's Physique up to 180cm,
Men's Physique over 180cm,
Men's Physique up to 23 years,
Women's Bikini Diva's up to 170cm,
Women's Bikini Diva's over 170cm,
Women's Bikini Diva's up to 23 years,
Women's Fitness Figure,
Women's Sports Model,
Fitness Kids 10-12 years,
Fitness Kids 5-8 years,
Fitness Kids 8-10 years,
...

Registration is closed!
Form was active till 10.10.2018

AFFIDAVIT OF A COMPETITOR

1. Čestne prehlasujem, že pri príprave na túto súťaž, organizovanú Slovenskou asociáciou naturálnej kulturistiky (Občianske združenie so sídlom: Štefánikova 20, 07101 Michalovce, IČO: 45009660) (ďalej len „SANK“), som používal výhradne potravinové doplnky výživy, bez obsahu zakázaných látok z hľadiska dopingového účinku a neužíval som žiadne dopingové látky z nasledujúcich skupín: anabolické látky, peptidové hormóny, rastové faktory, hormonálne a metabolické modulátory, diuretiká a stimulanciá či iné zakázané látky uvedené v Zozname zakázaných látok a metód 2016 vydanom WorldAnti-Doping Agency (WADA, www.wada-ama.org). Súhlasím s vykonaním dopingovej kontroly podľa antidopingovej regulácie a Svetového antidopingového kódexu a nasl. podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlasím aj so súťažnými pravidlami pre účastníkov súťaží stanovenými uznesením SANK č. 3/2015 zo dňa 01. 09. 2015.

2. Beriem na vedomie, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly budem vylúčený zo súťaže, stratím možnosť zúčastniť sa iných súťaží organizovaných SANK a vystavím sa možnosti uplatnenia ďalších sankcií voči mojej osobe v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súhlasím s tým a zaväzujem sa, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly uhradím SANK všetky náklady spojené s vykonaním dopingovej kontroly a následného vyšetrovania, a to v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia disciplinárneho konania, vrátane nákladov na analýzu vzorky „A“, prípadne zálohovo aj analýzu vzorky „B“, ak o jej vykonanie požiadam.

3. Súhlasím s uvedenými podmienkami a zároveň podávam túto elektronickú prihlášku do súťaže.
 

List of registered competitors

 
Comment: Should you have any problems with completing the application, please contact the competition organiser or administrator.
Copyright © www.zbodyfit.com
system@zbodyfit.com (lang - English)