Electronic registration for - Victoria Natural Cup
05.10.2019, Viničné (ŠK PowerFit Bratislava )
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky
 Number of categories together - 22 

all categoriesMen

– Bodybuilding Junior up to 23 years
– Classic Physique - Open
– Natural Bodybuilding - Open
– Natural Bodybuilding Masters over 60 years
– Natural Bodybuilding Masters - Open
– Physique up to 180cm
– Physique over 180cm
– Physique Junior up to 23 years

Women

– Bikini Mamas
– Bikini Diva's up to 164cm
– Bikini Diva's up to 170cm
– Bikini Diva's over 170cm
– Bikini Diva's over 35 years
– Bikini Diva's Junior up to 23 years
– Fitness Figure
– Fitness Figure over 35 years
– Sports Model up to 164cm
– Sports Model over 164cm
– Sports Model over 35 years

Children

– Fitness Kids 10-12 years
– Fitness Kids 5-8 years
– Fitness Kids 8-10 years

Registration is closed!
Form was active till 02.10.2019

AFFIDAVIT OF A COMPETITOR

1. Čestne prehlasujem, že pri príprave na túto súťaž, organizovanú Slovenskou asociáciou naturálnej kulturistiky (Občianske združenie so sídlom: Štefánikova 20, 07101 Michalovce, IČO: 45009660) (ďalej len „SANK“), som používal výhradne potravinové doplnky výživy, bez obsahu zakázaných látok z hľadiska dopingového účinku a neužíval som žiadne dopingové látky z nasledujúcich skupín: anabolické látky, peptidové hormóny, rastové faktory, hormonálne a metabolické modulátory, diuretiká a stimulanciá či iné zakázané látky uvedené v Zozname zakázaných látok a metód 2016 vydanom WorldAnti-Doping Agency (WADA, www.wada-ama.org). Súhlasím s vykonaním dopingovej kontroly podľa antidopingovej regulácie a Svetového antidopingového kódexu a nasl. podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlasím aj so súťažnými pravidlami pre účastníkov súťaží stanovenými uznesením SANK č. 3/2015 zo dňa 01. 09. 2015.

2. Beriem na vedomie, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly budem vylúčený zo súťaže, stratím možnosť zúčastniť sa iných súťaží organizovaných SANK a vystavím sa možnosti uplatnenia ďalších sankcií voči mojej osobe v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súhlasím s tým a zaväzujem sa, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly uhradím SANK všetky náklady spojené s vykonaním dopingovej kontroly a následného vyšetrovania, a to v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia disciplinárneho konania, vrátane nákladov na analýzu vzorky „A“, prípadne zálohovo aj analýzu vzorky „B“, ak o jej vykonanie požiadam.

3. Súhlasím s uvedenými podmienkami a zároveň podávam túto elektronickú prihlášku do súťaže.
 
Documents
1.) propozicie-victoria_5-10-2019.pdf

List of registered competitors

 
Comment: Should you have any problems with completing the application, please contact the competition organiser or administrator.